Riadenie a rozvoj ľudských zdrojov

Investície do ľudských zdrojov sú investíciami pre budúcnosť.

Ponúkame Vám analýzu stavu a potrieb vašej organizácie v oblasti ľudských zdrojov a realizáciu programov zameraných na:

Firemný rozvoj

 • Analýzy tréningových potrieb
 • Tvorba vzdelávacích plánov
 • Personálny a manažérsky audit
 • Personálne poradenstvo
 • Výber zamestnancov
 • Tvorba systémov hodnotenia pracovného výkonu
 • Assesment centrum
 • Development centrum
 • Individuálne poradenstvo a coaching
 • Prieskum spokojnosti zamestnancov

Outplacement

 • Programy starostlivosti o zamestnancov pred prepustením
 • Psychologická pomoc
 • Posúdenie predpokladov hľadania ďalšej práce
 • Tréningové programy zamerané na presadenie sa na trhu práce

 

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov