Zákonník práce

Cieľom vzdelávacej aktivity je informovať účastníkov o aktuálnej legislatívnej úprave a aplikačnej praxi vybraných ustanovení Zákonníka práce.


Rozsah kurzu
8 vyučovacích hodín
Najbližší termín

Pre koho je kurz určený

 • mzdoví účtovníci,
 • personalisti,
 • manažéri,
 • všetci, ktorí potrebujú zlepšiť svoje znalosti v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Obsahové zameranie

Štruktúra ZP

Všeobecné ustanovenia

 • Definícia závislej práce, zamestnávateľa a zamestnanca
 • Zástupcovia zamestnancov
 • Zákaz diskriminácie a narúšania súkromia zamestnanca

Pracovný pomer

 • Pracovný pomer a pracovná zmluva
 • Druhy pracovného pomeru
 • Možnosti skončenia pracovného pomeru
 • Výpovedná doba
 • Možné dôvody výpovede zamestnávateľom
 • Zákaz výpovede
 • Odstupné a odchodné

Pracovný čas a doba odpočinku

 • Pracovný čas
 • Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času a konto pracovného času
 • Prestávky v práci
 • Práca nadčas a nočná práca
 • Dovolenka

Mzda a priemerný zárobok

 • Minimálne mzdové nároky
 • Mzdové formy a mzdové zvýhodnenia
 • Mzda a cena práce, príklady výpočtu

Prekážky v práci a ochrana práce

Sociálna politika zamestnávateľa

 • Stravovanie zamestnancov
 • Stravné pri domácich a zahraničných pracovných cestách
 • Vzdelávanie zamestnancov
 • Materská a rodičovská dovolenka 

Náhrada škody

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • Analýza dohôd z pohľadu časového limitu a odvodového zaťaženia
 • Prienik ustanovení ZP pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov a dohodárov

Najčastejšie chyby pracovníkov HR oddelení, ktoré môžu mať/majú za následok pracovno-právne spory

Praktické rady a riešenia

Rozsah kurzu

 • 8 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút), 1 deň.

 Použité metódy

 • Princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe.
 • Skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca.
 • Analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie.
 • Sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky.
 • Modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí.
 • Autodiagnostika formou dotazníkov.
 • Práca s videokamerou pre diagnostické účely.

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem.
 • Sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne.

Tréneri

 • Profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, kmihalovicova@tmconsulting.sk

 

od 72,00 EUR s DPH


V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+ 421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Prihlásiť sa na kurz

Aktuálne termíny

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov