Účtovníctvo, personalistika a mzdy s aplikáciou na PC ON-LINE

Kompletný balík podvojného, jednoduchého a mzdového účtovníctva doplnený o modul aplikovaného softvéru a daní.


Rozsah kurzu
244 vyučovacích hodín
Najbližší termín
24.05.2021
podľa požiadavky klienta

Pre koho je program určený

Kurz je určený pre tých, ktorí chcú získať a prehĺbiť si vedomosti v oblasti daňovej legislatívy, personalistiky, jednoduchého, podvojného a mzdového účtovníctva a osvojiť si zásady vedenia účtovnej agendy s využitím výpočtovej techniky. Absolvent kurzu získa teoretické vedomosti a praktické zručnosti o aktuálnej právnej úprave účtovníctva, o dokumentácii účtovných prípadov, vystavovaní a vedení účtovných dokladov, zaúčtovaní účtovných prípadov a vedení účtovných kníh a naučí sa samostatne pracovať s vybraným účtovným programom.

Obsahové zameranie programu

 • Účtovníctvo ako súčasť informačného systému podniku
 • Majetok podniku a jeho zdroje. Oceňovanie majetku a záväzkov v účtovníctve
 • Dokumentácia účtovných prípadov
 • Zobrazenie kolobehu majetku podniku v účtovníctve
 • Sústava účtov v podvojnom účtovníctve
 • Rámcová účtová osnova a postupy účtovania podnikateľských subjektov
 • Účtové triedy 0 až 7 - dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy,....
 • Riešenie súvislého príkladu z podvojného účtovníctva
 • Jednoduché účtovníctvo
 • Mzdové účtovníctvo, personalistika
 • Dane a daňová sústava
 • Aplikovaný softvér

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 244 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút), celkovo 31 vyučovacích dní.
 • Vyučovanie v pracovných dňoch, v čase 8:00 – 14:30.

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška.
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem.
 • Sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne.
 • Bezplatné občerstvenie počas vyučovania (káva, čaj).
 • Follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 6 mesiacov po ukončení kurzu.

Akreditácia

 • Potvrdenie o akreditácii: Účtovníctvo
 • Číslo potvrdenia: 1790/2017/52/2
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 26. mája 2017

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, kmihalovicova@tmconsulting.sk 

            

        

 

 

1171,20 EUR s DPH


V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+ 421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Prihlásiť sa na kurz

Aktuálne termíny

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov