Správa bytového fondu ON-LINE

Cieľom školiaceho programu je rozvíjať odborné vedomosti a profesionalitu správcov bytových domov.


Rozsah kurzu
90 vyučovacích hodín
Najbližší termín
08.06.2021
podľa požiadavky klienta

 Pre koho je program určený

Osoby so záujmom o získanie odbornej spôsobilosti podľa Zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Obsahové zameranie programu

Školiaci program je v zmysle požiadaviek aktuálnej legislatívy zameraný na:       

 • výklad právnych predpisov týkajúcich sa výkonu správy bytových domov s dôrazom na príklady praktickej aplikácie, 
 • získanie a rozvoj vedomostí a zručností pre efektívne zabezpečenie administratívneho, odborného a technického výkonu správy bytového fondu, 
 • priblíženie aktuálnych trendov a možností financovania správy bytového fondu a hospodárenia pri výkone správy bytových domov.

Učebná osnova 

 • Právo a legislatíva – 20 hodín
 • Administratívne zabezpečenie správy – 30 hodín
 • Odborné a technické zabezpečenie správy – 20 hodín
 • Finančný manažment a hospodárenie – 20 hodín

Rozsah programu

 • 90 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút) = 9 vyučovacích dní.
 • Vyučovanie v pracovných dňoch, v čase 8:00 – 16:30.

Lektorské zabezpečenie

 • Program vedú lektori so skúsenosťami v oblasti správy bytového fondu, finančného manažmentu a právnej úpravy správy bytového fondu.

Spôsob ukončenia

 • Záverečný test. 
 • Osvedčenie o získanom vzdelaní.

Akreditácia

 • Potvrdenie o akreditácii: Správa bytového fondu
 • Číslo potvrdenia: 1790/2016/114/1
 • Potvrdenie vydalo Ministerstvo školstva SR dňa 16. septembra 2016

 

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem.
 • Sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne.

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, kmihalovicova@tmconsulting.sk

 

 

 

900,- EUR s DPH


V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Prihlásiť sa na kurz

Aktuálne termíny

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov