Manažérska akadémia

Program je zameraný na rozvoj nasledujúcich schopností:
- efektívna komunikácia
- motivácia a vedenie pracovných tímov
- konštruktívne riešenie konfliktov
- delegovanie, kontrola a hodnotenie
- plnenie úloh v časovom strese


Rozsah kurzu
120 vyučovacích hodín
Najbližší termín
11.05.2021
Bratislava

Pre koho je program určený  

 • tímlídri,
 • supervízori,
 • línioví manažéri,
 • výrobní majstri.

Obsahové zameranie

 • Efektívna komunikácia a asertivita (komunikačné a asertívne zručnosti) – 16 hodín
 • Vedenie ľudí a motivácia (leadership zručnosti) – 16 hodín
 • Konflikty a ich riešenie v praxi – 16 hodín
 • Manažérske nástroje v praxi (delegovanie, kontrola, hodnotenie) – 24 hodín
 • Time manažment, zvládanie stresu a záťažových situácií – 16 hodín
 • Prezentačné zručnosti – 16 hodín
 • Pracovno-právne minimum – 16 hodín

Rozsah kurzu

 • 120  vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút).
 • 8 vyuč. hodín/deň, celkovo 15 dní.

Použité metódy

 • Princíp aktívneho sociálneho učenia, zážitok na sebe.
 • Skupinová diskusia, individuálna práca, práca vo dvojici a skupinová práca.
 • Analýza problémov, brainstorming, prípadové štúdie.
 • Sebahodnotenie a spätná väzba s použitím videotechniky.
 • Modelovanie a prehrávanie situácií, hranie rolí.
 • Autodiagnostika formou dotazníkov.
 • Práca s videokamerou pre diagnostické účely.

Spôsob ukončenia

 • Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu.

Benefity

 • Diagnostika vlastného komunikačného a manažérskeho štýlu.
 • Rolle play - situačné riešenia v praxi.
 • Získanie a rozvoj vlastných manažérskych a komunikačných zručností.
 • Osvojenie si nástrojov pre efektívny time manažment.
 • Skupinová spätná väzba.
 • Individuálny koučovací rozhovor.

 Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem.
 • Sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne.
 • Follow up aktvity podľa požiadavky klienta.

Tréneri

 • Profesionálne tímy našich konzultantov, trénerov, lektorov a koučov tvoria špičkoví odborníci z akademickej pôdy a komerčného sektora, ktorí majú potrebné vzdelanie a dlhoročné praktické skúsenosti so vzdelávaním dospelých a sú garantom odbornosti a kvality jednotlivých vzdelávacích produktov.

Kontakt

 Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, kmihalovicova@tmconsulting.sk 


V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Prihlásiť sa na kurz

Aktuálne termíny

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov