Kurz opatrovania

Denný kurz zameraný na odbornú teoretickú a praktickú prípravu pre prácu opatrovateľa/opatrovateľky v súlade s požiadavkami platnej legislatívy SR a EÚ.
Osvedčenie je vydávané v slovenskom aj nemeckom jazyku.


Rozsah kurzu
224 vyučovacích hodín
Najbližší termín

Pre koho je program určený  

Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa chcú uplatniť v opatrovateľskej starostlivosti o starých, chorých, fyzicky a mentálne postihnutých klientov v rôznych inštitúciách zabezpečujúcich sociálne služby.

Účastníci získajú odborné vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre prácu opatrovateľa a budú pripravení na zvládanie osobnej práce s klientom. Kurz sa tiež orientuje na rozvoj sociálnych kompetencií účastníkov s cieľom zlepšenia vzťahov medzi klientom a opatrovateľom, aby opatrovateľ vedel pochopiť ťažkosti chorého, aby bol duševne vyrovnaný, dokázal sa správať taktne a aby bol pripravený na zvládnutie psychickej záťaže, ktorá je s touto prácou spojená.  

Obsahové zameranie programu  

 • Legislatívny rámec poskytovania opatrovateľskej služby
 • Starostlivosť o klienta
 • Psychologické aspekty starostlivosti o klientov
 • Prvá pomoc
 • Prax v zariadení sociálnych služieb

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 224 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút), celkovo 28 vyučovacích dní.
 • Vyučovanie v pracovných dňoch, v čase 8:00 – 14:30.

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška.
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem.
 • Sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne.
 • Bezplatné občerstvenie počas vyučovania (káva, čaj).
 • Follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 6 mesiacov po ukončení kurzu.

Akreditácia

 • Číslo spisu: 4505/2017-M_OSS, číslo záznamu 9807/2017
 • Číslo spisu: 173/2011-I/20, číslo záznamu 27486/2011
 • Rozhodnutie vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, kmihalovicova@tmconsulting.sk 

            

        

 

 

698,88 EUR s DPH


V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+ 421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Prihlásiť sa na kurz

Aktuálne termíny

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov