Kurz opatrovania detí

Denný kurz pre uchádzačov, ktorí chcú získať kvalifikáciu na vykonávanie práce "opatrovateľ/opatrovateľka detí“ v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov dieťaťa v zmysle platnej legislatívy.


Rozsah kurzu
224 vyučovacích hodín
Najbližší termín

Pre koho je program určený  

Kurz je určený pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí chcú získať kvalifikáciu na vykonávanie práce „opatrovateľ/opatrovateľka detí“ v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov dieťaťa v zmysle platnej legislatívy.

Absolvent kurzu získa zručnosti súvisiace s/so:

 • starostlivosťou o deti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, domácnosti rodiča dieťaťa, domácnosti opatrovateľky/opatrovateľa detí a i.,
 • uplatňovaním metód a foriem výchovnej činnosti s ohľadom na vek dieťaťa,
 • dodržiavaním zásad prevencie úrazov a bezpečnosti,
 • poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch a poraneniach dieťaťa,
 • starostlivosťou o choré dieťa v domácom prostredí,
 • pestovaním hygienických návykov detí,
 • dodržiavaním a aplikácia zásad správneho životného štýlu podľa veku dieťaťa,
 • dodržiavaním etických princípov práce opatrovateľky/opatrovateľa detí,
 • utváraním morálnych hodnôt u dieťaťa,
 • dodržiavaním prevádzkových a hygienických požiadaviek starostlivosti o dieťa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Obsahové zameranie programu  

 • Prax v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku – 72 hod.
 • Prvá pomoc – 8 hod.
 • Rozvoj zručností a kognitívnych schopností dieťaťa – 16 hod.
 • Praktické zručnosti pri starostlivosti o dieťa – 20 hod.
 • Právne úpravy zamerané na starostlivosť o deti – 16 hod.
 • Základy zdravotníckych a hyg. požiadaviek súvisiacich so starostlivosťou o dieťa – 32 hod.
 • Starostlivosť o dieťa – 60 hod.

Rozsah vzdelávacieho programu

 • 224 vyučovacích hodín (1 hodina = 45 minút), celkovo 28 vyučovacích dní.
 • Vyučovanie v pracovných dňoch, v čase 8:00 – 14:30.

Spôsob ukončenia

 • Záverečná skúška.
 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu.

Náš prístup ku vzdelávaniu

 • Orientácia na potreby klienta.
 • Vzdelávanie realizované intenzívnou formou s využitím moderných vyučovacích metód a foriem.
 • Sada študijných materiálov a písacích potrieb pre každého klienta bezplatne.
 • Bezplatné občerstvenie počas vyučovania (káva, čaj).
 • Follow up aktvity t.j. pokurzové bezplatné konzultačné a poradenské služby vo vybraných oblastiach po dobu 6 mesiacov po ukončení kurzu.

Akreditácia

 • Číslo spisu: 12408/2017-M_OSS, číslo záznamu 25102/2017
 • Rozhodnutie vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Kontakt

Ing. Katarína Mihalovičová, +421 907 736 117, kmihalovicova@tmconsulting.sk 

            

        

 

600,00 EUR s DPH


V prípade záujmu o ponúkaný kurz možnosť osobnej konzultácie:

Ing. Katarína Mihalovičová
+ 421 907 736 117
kmihalovicova@tmconsulting.sk

Prihlásiť sa na kurz

Aktuálne termíny

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov