Manažérska akadémia

 

MOŽNOSŤ PRIHLÁSIŤ SA AJ NA JEDNOTLIVÉ MODULY

 

 

MOŽNOSŤ OTVORENIA AJ PRIAMO VO VAŠOM PODNIKU

  

Vzdelávanie rozdelené do dvoch semestrov.

1. SEMESTER

  • Efektívna komunikácia a asertivita
  • Vedenie ľudí a motivácia
  • Konflikty a ich riešenie v praxi
  • Follow-up (praktický workshop)

2. SEMESTER

  • Manažérske nástroje v praxi - delegovanie, kontrola, hodnotenie
  • Time manažment, zvládanie stresu a záťažových situácií
  • Prezentačné zručnosti
  • Follow-up (praktický workshop)

 

Organizácia vzdelávania:  1 SEMESTER (4 moduly t.j. 8 dní)

                                      1 MODUL= 1 TÉMA = 2 DNI (tréningový deň = 8 vyučovacích hodín)

                                      TRVANIE ŠTÚDIA (2 semestre, max. 10 mesiacov)

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov