Doplnkové služby

Doplnkové služby

Firma TM Consulting, s.r.o. vyvíja aktivity v oblasti poradenských a konzultačných služieb.

Absolventi našich kurzov majú možnosť bezplatných odborných konzultácií s lektormi jednotlivých predmetov aj po skončení vzdelávacej resp. poradenskej aktivity.

Účastníkom našich kurzov - záujemcom o podnikanie poskytujeme pomoc pri tvorbe podnikateľských plánov a i.

Spracovanie projektov pre čerpanie štrukturálnych fondov, konzultačná činnosť pri príprave projektov, pri implementácii, monitoringu a evaluácii projektov

1992

Na trhu od roku

50 000+

Úspešných absolventov

100+

Profesionálnych lektorov