REPAS - Príprava pre trh práce

RE-PAS alebo zaplatenie kurzu z úradu práce. Kurz Vás nebude stáť ani euro. Kurz absolvovaný cez RE-PAS je pre Vás úplne zdarma.Prečo si vybrať náš kurz cez REPAS ?

 • Naše  kurzy sú akreditované a spĺňajú požiadavky na preplatenie cez REPAS
 • Pomôžeme Vám so všetkými náležitosťami - tak, aby ste kurz, ktorý si vyberiete, mohli absolvovať čím skôre
 • Všetko pre Vás zdarma
 • V prípade akýchkoľvek nejastností nás kontaktujte na  tel. čísle 0915 780 484, alebo emailom: dcillikova@tmconsulting.sk
 • Tlačivá Vám zašleme poštou alebo emailom ihneď

 

REPAS - tlačivá

Projektový manažment a regionálny rozvoj

 • Projektový manažment
 • Manažment regionáleho rozvoja

Manažment

 • Manažment malého a stredného podnikania
 • Manažment podnikania
 • Manažérske a komunikačné zručnosti
 • Obchod a služby

Sociálna práca a sociálne služby

 • Kurz opatrovania
 • Sociálna práca
 • Komunitné vzdelávanie
 • Špecifické skupiny - resocializácia

Cestovný ruch

 • Cestovný ruch

Účtovníctvo a dane

 • Účtovníctvo

Počítačové zručnosti

 • Výpočtová technika a informačné tehcnológie

Vzdelávacie programy pre priemysel

 • Pracovník pre strojársku výrobu

Poradenské programy

 • Presadenie sa na trhu práce
 • Cesta k zamestanniu na európskom trhu práce

Reintegračné programy pre marginalizované skupiny

 • Adaptácia uchádzačov o zamestnanie do pracovného sveta
 • Domáce hospodárenie
 • Domáce práce, hygiena a výchova detí

REPAS

© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop