Firemné vzdelávanie

Firemné vzdelávanie a tréningové programyCesta k prosperite

Interaktívne vzdelávacie a tréningové programy navrhnuté a realizované v súlade s požiadavkami klienta - príprava, realizácia, kompletné logistické zabezpečenie, evaluácia a follow-up aktivity vzdelávacích a tréningových programov v oblastiach:

Komunikačné a manažérske kompetencie

Odborné vzdelávanie

  • Aktualizačné školenia pri zmene právnych predpisov
  • Povinné školenia BOZP a požiarnej ochrany
  • Finančný manažment a controlling
  • Projektový manažment
  • Logistika
  • Štatistické metódy riadenia
  • Personalistika
  • Marketing

Jazyková príprava

  • Jazykové kurzy so zameraním a stupňom náročnosti podľa požiadavky klienta

Informačné technológie

  • Programy výučby práce s PC a modernými informačnými technológiami so zameraním a stupňom náročnosti podľa požiadavky klienta
© 2010 TM Consulting
Sídlo: Dolnohorská 26, 949 01 Nitra
Office Nitra: Novozámocká 165, 949 05 Nitra, tel./fax: +421 37 65 82 062
certop